Jeg har lavet illustrationer til to af ViGør!’s plakater om fleksible byrum og samarbejde i byens gader. Plakaterne kan downloades gratis på ViGør!’s Hjemmeside eller rekvireres i tryk ved kontakt til Louise Heebøl fra ViGør! .

How-to-guide, Vores Gade


ViGør! skriver selv om projektet:
Hvordan kan man i fællesskab forandre det sted, man bor?

I V!GØR har vi faciliteret rigtig mange forandringsprocesser i byen. Med denne publikation har vi nedfældet på skrift og i tegning, hvordan man griber en sådan proces an, så I kan gøre det, dér hvor I selv kommer fra.

Processen har to overordnede faser. Den første fase handler om at finde frem til DNA’et i projektet: Hvad er problemerne, vi vil til livs, hvilke ressourcer har vi til rådighed – både menneskelige og fysiske, og hvad er vores fælles målsætning? Den anden fase handler om at gå igang – Just do it! Her handler det om at drømme sammen, lægge en plan, skabe det og registrere effekterne af det – for så igen at være kreative.

Den sidste del af forløbet, som ofte er overset, handler om forankring. Hvordan sørger man for at holde gejsten og få planterne vandet og skraldet fjernet, når byggefesten er slut? I bund og grund handler det om at dyrke det gode naboskab!
Download “How-to-Guide, Vores Gade” her..
How-to-guide, Fleksible Byrum

ViGør! skriver om projektet:
I forbindelse med udviklingen af Fleksible Byrum har V!GØR produceret en How-To-Guide med værktøjer til borgere og private erhverv, som har interesse i at forskønne og skabe mere liv i gaden.
Denne plakat blev lavet for Områdefornyelsen Centrale Vesterbro
Download “How-to-Guide, Fleksible Byrum” her...