TOMME RUM

TOMME RUM

TOMME RUM

TOMME RUM


Collager i A4, udklip fra ‘Før & Nu’ og blæk. 

Jeg synes at mødet mellem det nye og det gamle er ret interessant. I bøgerne Før & Nu finder man to tidsbilleder fra København. Den ene er gamle optegnelser, tegninger og billkeder fra starten af det 19 århundrede og slutningen af de 18. århundrede. Det andet tidsbillede er fra 1950erne hvor fotografer har fundet samme de samme steder og fotograferet huse og byrum. I collagerne “Tommerum” eksperimenterer jeg med den morderne arkitektursformer og lader dem mime en fremtid i mødet mellem de gamle billeder. Formerne er tilpasset til det rette perspektiv og ikke malet direkte på papiret. Istedet oparbejder jeg en form for himmel omkring disse moderne tomme rum.
Jeg kan godt selv have det lidt svært med meget af den arkitektur der bygges idag. Stilens blokdannelser i bybilleder bliver nemt et klinisk og utrolig kedeligt billede på vores tids arkitektur. 
Collagerne er en form for fremtidsdrøm i tiden hvor fotografierne blev taget. Og det at bygningerne på sin vis mangler, ser jeg selv som deres uvidenhed om hvordan vores by i fremtiden, eller det vil sige idag, vil komme til at se ud. 
De smukke skilte er væk og erstattet med standarter og comic sans, man laver ikke krummelurer på bygningernes facader og der er alt for dyrt at lave smukke vinduer, med krumninger og smukke detaljer. Det er så ærgeligt at dette ikke kan lade sig gøre længere. 
Samtidig så kommer de nye former i billederne til at stå som en form for monolitter fra intetheden. Og mødet mellem den enkelte monolit og det gamle balancere fint mellem hinanden.