Rummets Sprog
Design til Skolen ved Søerne


Rummets Sprog blev skabt af Kasper Kjeldgaard Stoltz og arbejder på at skabe bedre arkitektur til folkeskolen. Jeg fik den fornøjelse at arbejde sammen med Kasper i efter året 2015 hvor vi lavede et design forslag til en af fløjende på Skolen Ved Søerne. Visualiseringerne beskriver et forslag til renovation af en af 2 matematiklokaler, Geografi og et gangareal. Målet var at didaktisere så mange flader i rummende som muligt. Man skulle kunne måle på rummene, finde former i dem, lave udstillinger og derpå var målet at skabe så mange forskellige siddepladser og arbejdszoner som muligt. 
-

-


-
-