Alle Led & Kanter


Alle Led & Kanter er et behandlingsfællesskab på Nørrebrogade. Jeg har lavet flere opgaver for Andreas, der er ejer af kropsrummet Body Sds, og som har skabt Alle Led & Kanter.
Jeg har fungeret som konsulent i opstarten af fællesskabet, hvor der skulle laves navn og logo, skilt, fundet font og diverse grafiske detaljer. Derpå har jeg lavet flere grafiske opgaver, således at stedets identitet nu hænger visuelt godt sammen. 
www.alleledogkanter.dk

Ved siden af dette har jeg lavet flere mindre grafiske opgaver for Kropsrummet, tilrettet logo, sat plakater og bannere op etc.  www.kropsrummet.dk